ปรัชญา: “คุณธรรมนำปัญญา การศึกษานำชีวิต” , คำขวัญโรงเรียน: “วิชาการก้าวล้ำ กิจกรรมนำเด่น เน้นคุณธรรม” 
 

 

เลขบัตรประชาชน ครู/นักเรียน
รหัสผ่าน
 
For Admin
 

 สถิตวันนี้ 12 คน
 สถิติเมื่อวาน 21 คน
 สถิติเดือนนี้ 310 คน
 สถิติปีนี้ 8657 คน
สถิติทั้งหมด 76275 คน
เริ่มเมื่อ 2016-06-17

 
 
ปรัชญา คำขวัญ

 

“ "คุณธรรมนำปัญญา  การศึกษานำชีวิต"”

“คุณธรรมนำปัญญา”   โรงเรียนจัดการศึกษาตามแนวพุทธศาสนา  ยึดหลักไตรสิกขา  สร้างคุณภาพผู้เรียนให้เกิดศีล  ปฏิบัติการสร้างสมาธิก่อให้เกิดปัญญา

“การศึกษานำชีวิต”   โรงเรียนจัดการศึกษาเน้นหลักการปฏิรูปนิยม  ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีจิตอาสา  พัฒนาตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
 
 
“วิชาการก้าวล้ำ  กิจกรรมนำเด่น  เน้นคุณธรรม” 
 
 
 
 
   “ศิษย์คือลูกหลาน  เพื่อนร่วมงานคือญาติพี่น้อง
 
 
 

 
 
 
 
Powered by AIWEB