ปรัชญา: “คุณธรรมนำปัญญา การศึกษานำชีวิต” , คำขวัญโรงเรียน: “วิชาการก้าวล้ำ กิจกรรมนำเด่น เน้นคุณธรรม” 
 

 

เลขบัตรประชาชน ครู/นักเรียน
รหัสผ่าน
 
For Admin
 

 สถิตวันนี้ 33 คน
 สถิติเมื่อวาน 81 คน
 สถิติเดือนนี้ 645 คน
 สถิติปีนี้ 7068 คน
สถิติทั้งหมด 74686 คน
เริ่มเมื่อ 2016-06-17

 
 
คณะกรรมการสถานศึกษา
     
1. นายเสรี   สิงห์ไชย ประธานกรรมการ
2. นายธินกร  เชื้อกูลชาติ  กรรมการ
3. นายก่อเกียรติ  เจริญศรี  กรรมการ
4. นายสมเกียรติ  เพชรอาวุธ กรรมการ
5. นายสุเวียง  เชื้อกูลชาติ  กรรมการ
6. นายประเทือง  ทองจิตร  กรรมการ
7. พระอธิการสุทธิชัย   ภูริปัญโญ กรรมการ
8. นายอุทัย   ขวัญเมือง กรรมการ
9. นายสำรวล  เจริญรูป  กรรมการ
10. นางอรวรรณ   เชื้อกูลชาติ กรรมการ
11. นายสง่า  กะมันทา กรรมการ
12. นายสัญญา  ศรีสุกใส กรรมการ
13. นายสมชัย   ใจสว่าง กรรมการ
14. นางวนิดา  แก้วมณี กรรมการ
15. นายสุรัช  วัฒนสงค์ กรรมการและเลขานุการ
 
 
 
 
 
Powered by AIWEB