ปรัชญา: “คุณธรรมนำปัญญา การศึกษานำชีวิต” , คำขวัญโรงเรียน: “วิชาการก้าวล้ำ กิจกรรมนำเด่น เน้นคุณธรรม” 
  

 


 
 
 
ดูเพิ่มเติม>>  
 

 สถิตวันนี้ 20 คน
 สถิติเมื่อวาน 52 คน
 สถิติเดือนนี้ 816 คน
 สถิติปีนี้ 2791 คน
สถิติทั้งหมด 28201 คน
เริ่มเมื่อ 2016-06-17

 
 
คณะครูและบุคลากร
 
ชื่อ นางพรณภา  นวลคง
ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.2
วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
ชื่อ นางสาวจิรนันท์  มณีรัตน์
ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.2
วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา วทบ.(ศษ)
วิชาเอก คณิตศาสตร์
 
ชื่อ นายสมหมาย รักษ์วงค์
ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.2
วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา คบ.
วิชาเอก สังคมศึกษา
 
ชื่อ นายกรวิทย์  สุวรรณมณี
ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.1
วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ศษ.บ.
วิชาเอก พลศึกษา
 
ชื่อ นางอุบลรัตน์  ธราพร  
ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.1
วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา วท.บ.
วิชาเอก สุขศึกษา
 
ชื่อ นางสาวทาริกา  ไม้เรียง
ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.1
วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา คบ.
วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย
 
ชื่อ นางอภิญวรรณ  เชาวลิต
ตำแหน่ง ครู
อันดับ คศ.1
วิทยฐานะ -
วุฒิการศึกษา ศศ.บ./ป.บัณฑิต
วิชาเอก ภาษาไทย
 
ชื่อนางสาวทัศนวรรณ  จิตบรรเจิด
ตำแหน่งครู
อันดับคศ.1
วิทยฐานะ-
วุฒิการศึกษาคบ.
วิชาเอกการประถมศึกษา
<<BACK   NEXT>>
 
 
 
Powered by AIWEB